Giới thiệu

Họ tên: Đỗ Quang Hưng

Sinh năm 1979

Quê quán: Thị trấn Mỹ Lộc - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định

Thường trú: P. Đông Vĩnh - TP. Vinh - Nghệ An

CQ: Trường THCS Tôn Quang Phiệt, Huyện Thanh Chương, Nghệ An.

 

Additional information